Fundacja ŚŒw. Michała

Cmentarz parafialny

FB Domus Mariae 2016

FB Michał Polkowice

Parafia Św. Michała Archanioła w Polkowicach

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ - numer KRS: 0000221535 z dopiskiem "Parafia Św. Michała Archanioła w Polkowicach".

Aktualne wydarzenia w parafii

  • 28 maja 2016r.

 

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.


 

michalaniol

Nabożeństwa

nabozenstwo

NIEDZIELA

Koœściół Śœw. Michała

7:00, 12:00, 13:00

Koœściół œŚw. Barbary

8:00, 9:30, 10:45

12:00, 18:00

DNI POWSZEDNIE

Koœściół œŚw. Barbary

7:00, 9:00, 18:00

szczegółowy porządek nabożeństw

Adoracja Najświętszego Sakramentu

nabozenstwo

Kośœciół Śœw. Barbary

Piątki: 15:00 - 18:00

Pierwsza Niedziela m-ca:
13:00 - 18:00

Możliwośœć indywidualnej
modlitwy w koœściele
œw. Barbary od poniedziałku
do soboty przez cały dzień
(w godz. 6:30 - 18:30)

Kancelaria

kancelaria

Godziny otwarcia

  • Piątek
  • godz. 10.00 - 12.00
  • godz. 15.00 - 17.00
  • Sobota
  • godz. 10.00 - 12.00

Telefon kontaktowy:

76 845 14 37

w sprawach pilnych

po wieczornej Mszy ŚŒw.

Poradnia rodzinna

poradnia

Dom Parafialny przy parafii

œŚw. Michała Archanioła

w Polkowicach

ul. Plac Kośœcielny 2

(p. II, sala nr 2)

Poniedziałek - Piątek

w godz. 8.30 - 12.30

tel. 535-854-255

Liturgia dnia

liturgia

"Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą"

(Mk 13, 31)

OdwiedŸź nas:

Facebook_logo twitterk_logo flickr_logo

yt_logo

w sprawach technicznych: kontakt.quisutdeus@gmail.com / kontakt z parafią: zakładka "Kancelaria"